Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring

Amaury Stroux Communicatie – Savelsbosch 23, 6228 SB te Maastricht – is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De verklaring is opgesteld volgens de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is van toepassing op de diensten en de website van Amaury Stroux Communicatie.

 

Contactgegevens

Functionaris Gegevensbescherming van Amaury Stroux Communicatie (voortaan te noemen: ASC) is dhr. A. Stroux. Contactgegevens: 06-16804936 | info@amaurystroux.nl | www.amaurystroux.nl.

 

Algemeen

ASC is zich er terdege van bewust dat je vertrouwen stelt in haar en in haar handelen. Respect voor de privacy van bezoekers, cliënten en opdrachtgevers ziet ASC als een terechte plicht. ASC draagt er daarom zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze verklaring staat welke gegevens ASC verzamelt, wanneer je van haar website en diensten gebruikmaakt, waarom deze verzameld worden en hoe hiermee omgegaan wordt.

 

Persoonsgegevens

ASC verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Bepaalde gegevens heeft ASC nodig om haar werk voor jou goed uit te voeren (bellen, mailen, factureren). ASC volgt hierbij de AVG, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde iMac en/of laptop en/of op de beveiligde servers van een derde partij. Denk hierbij aan naam, adres, e-mailadres, bankrekeningnummer, telefoonnummer, etc. Ook het IP-adres dat sommige plugins zoals Google Analytics oppikken, valt onder de term persoonsgegevens.

 

Gebruik en opslag
  1. ASC communiceert met klanten, opdrachtgevers en leveranciers via telefoon, Skype en e- mail. Wil je contact met ASC, dan heeft ASC uiteraard je naam en telefoonnummer/ Skype- naam/ mailadres nodig. Om offertes en facturen op te stellen heeft ASC bovendien je adresgegevens nodig. Voor het (toekomstig) verzenden van een nieuwsbrief heeft ASC je naam en e-mailadres nodig. ASC gebruikt deze persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.

  2. ASC verkoopt persoonsgegevens nooit aan derden, noch geeft zij ze weg tegen wederdiensten. Aan ASC verstrekte persoonsgegevens blijven bij ASC, tenzij jij expliciet toestemming geeft deze aan derden te verschaffen. Bijvoorbeeld, wanneer ASC je in contact brengt c.q. uit jouw naam zaken doet met dienstverleners als een vormgever, webbouwer of drukker. Maar ook op jouw verzoek, wanneer ASC je zelf niet van dienst kan zijn, maar zij wel collega’s of sectorgenoten kent, die jou wel kunnen helpen. In dat geval vraagt ASC je toestemming om je e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven aan de betreffende professional.

  3. ASC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht van kracht is die haar noodzaakt deze gegevens langer te bewaren. Adresgegevens van offertes en facturen worden niet opgenomen in een database. Facturen en offertes worden elektronisch onder de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

  1. ASC heeft verschillende maatregelen getroffen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Persoonsgegevens staan op een iMac met realtime virus- en malwarebescherming. Ze worden dagelijks geüpdatet naar een beveiligd bestand op een NAS (Network Attached Storage).

  2. De website van ASC heeft een SSL-certificaat. Gegevensuitwisseling verloopt daarmee via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. De door ASC gebruikte laptop en smartphone zijn beveiligd met een sterk wachtwoord. Back-ups worden extern opgeslagen en zijn ook versleuteld, zodat de data – ook bij een hack – niet toegankelijk zijn zonder wachtwoord.

  3. Cliënten en opdrachtgevers kunnen te allen tijde hun recht uitoefenen om de door ASC bewaarde/ opgeslagen persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar info@amaurystroux.nl. ASC zal binnen 30 dagen reageren op jouw verzoek. Gegevens die bewaard dienen te worden volgens de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst, namelijk 7 jaar, kunnen uiteraard niet verwijderd worden uit de administratie van ASC.

     

Cookie-verklaring

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De website van ASC gebruikt alleen functionele en analytische cookies – die geen inbreuk maken op je privacy. Cookies met een puur technische functionaliteit zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, dat de website geoptimaliseerd kan worden en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Analytische cookies zorgen ervoor dat ASC kan zien hoeveel unieke bezoekers haar website heeft en welke pagina’s bezocht worden. Hiertoe wordt enkel je IP-adres vastgesteld.

De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar de beveiligde servers van een derde partij (t.b.v. Google Analytics). Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl. In het geval van een datalek, verlies of diefstal van apparatuur, meldt ASC dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de personen wiens gegevens gelekt zijn.

 

Verplichtingen en vragen

Je bent niet verplicht je gegevens aan ASC te verstrekken. Wil je dit niet, dan kan ASC je helaas niet van dienst zijn. ASC kan je dan namelijk geen factuur sturen.

ASC controleert regelmatig of zij aan deze privacyverklaring voldoet. Als je nog verdere vragen hebt klaring, kun je contact met ASC opnemen via info@amaurystroux.nl.